Türkoğlu’ndan İletişim Dünyasına önemli bir eser

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi hocalarından Dr. Öğr. Üyesi Hülya Semiz Türkoğlu’nun editörlüğünü yaptığı “Dijitalleşme Çağında Değişen İletişim Dinamikleri” isimli kitap yayımlandı.

Haber: Adnan Deniz

Kitabın Önsözünden;

Günümüzde dijitalleşme ile birlikte iletişimin yapısı ve dinamikleri değişmekte ve evrimleşmektedir. Dijital çağ olarak adlandırılan günümüz dünyasında, iletişim teknolojilerinin toplumları yeniden dönüştürdüğü bir zamanda yaşamaktayız. Bu yeni dönemin en önemli ilerleme dinamikleri ise teknoloji ve medyadır. Devam eden bu dijitalleşme süreçlerinde, küreselleşme ve iletişim teknolojileri toplumun değişiminde, dönüşümünde ön plandadır. İnternet ve sosyal medya, tüm dünyadaki etkileşim ve iletişim şeklini büyük ölçüde değiştirmektedir.

Bu çalışma dijitalleşme ile değişen iletişim konusunu farlı kavramlar çerçevesinde ele alarak güncel literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Buradan hareketle, dijital iletişimin olası geleceği farklı disiplinlerle ilişkilendirilerek analiz edilmektedir. Aşağıda yer alan konularda geçen özgün çalışmalar okuyucuya, iletişim alanındaki farklı bakış açılarını ortaya koymakta ve dijitalleşme bağlamında eleştirel bir bakış açısını sunmaya çalışmaktadır.

Dijital platformlar, sosyal medya, kültür, haber, dijital oyun, televizyon, sinema, kurumsal iletişim, reklam ve halkla ilişkiler gibi çok çeşitli konuların dijitalleşme çerçevesinde ele alındığı çalışmada dijitalleşme süreci iletişimin farklı disiplinleri açısından tartışılmaktadır. “Dijitalleşme Çağında Değişen İletişim Dinamikleri” adlı bu derleme kitabın alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmasını ve konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenlere, öğrencilere ve alana ilgi duyan okuyucular için önemli kaynaklardan biri olmasını umut ediyorum.

Bu çalışmaya katkılarını esirgemeyen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, bu eserin yeni çalışmalaa yön vermesini temenni ediyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Semiz Türkoğlu

Yeni Medya Ortamında Kullanıcıların Kendilerini İfade Etmede Yeni Arayışları: Clubhouse * Gazetecilikte Dijital Dönüşüm: Haber Üretimindeki Değişim * Dijital Oyunların Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Kapsamında İncelenmesi * İletişimin Dijital Dönüşümü: Büyük Veri Aracılığıyla Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler * Dijital Platformlar ve Sinema: Netflix’in Sinema Stratejisi Üzerine Değerlendirme * Dijital Dönüşümün Reklama Etkisi: Dijital Ortamlarda Yeni Reklam Türleri * Dijitalleşme, Dijital Kültür ve Değişen Habercilik Anlayışı * Televizyon Haberciliğinin Tarihsel Gelişimi * Televizyon Yayıncılığının Dijital Dönümüşü

 

Paylaş