İletişimsiz Siyaset

Adnan Deniz ile "Bu Pazar" Konuk: Doç. Dr. Meltem ÜNAL ERZEN

Siyasal istikrar, insani ilişkiler ve yaşamın devamlılığı için hayati önem taşıyan iletişim olgusunun siyasetin tüm katmanlarınca benimsenmesinin kaçınılmaz olduğu ve iletişimsiz siyasetin mümkün olamayacağı ve iletişimsiz bir siyasal anlayışın ziyan olacağı tartışılmazdır. Temelinde “ikna ve etkileme” barındıran siyasal iletişim kavramının tarihsel yolculuğunu Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen’le konuştuk.