Medyanın Ötekileştirici Söylemi

Adnan Deniz ile "Bu Pazar" Konuk: Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu

"İnsan kendi kendisinin karşısındayken, onun karşısında olan öteki'dir." - K. Marx

İletişim dünyasının iki kilit cümlesidir; anlamak ve anlatmak! Anlamadan anlatmak; ya da tersi bir durumu savunmak yalnızca imkânsızı tarif eder. Ülkemizin sayılı iletişim bilimcilerinden Yasemin Giritli İnceoğlu ile iletişim biliminin inceliklerini konuşmak kolay iş olamasa gerek. Cesaretimizi toplayıp yanına vardığımızda dünyanın en keyifli dakikalarına tanıklık ediyorduk. Söylediği her cümlenin ağırlığını sohbetimiz ilerledikçe daha iyi anlıyorduk. Kelime hazinesinden özenle seçtiği kelimelerle kurguladığı özgün cümleleri bambaşka bir anlatıya dönüşüyordu bizim için…

1961 Anayasasını hazırlayan bilim adamlarından İsmet Giritli’nin biricik kızı Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu ile sohbetimizin hemen başında babası İsmet Giritli’den söz açılıyor; ona dair şu bilgileri anımsıyorduk. İsmet Giritli; Türk Hukuk Profesörü ve önemli bir yazar. Baroları temsilen Kurucu Meclis üyeliğine seçiliyor. 50’nin üzerinde kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan Giritli, ülkemize önemli bir eser kazandırmıştır; Yasemin G. İnceoğlu.